We zijn bezorgd om je privacy.

Wonderling verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website in functie van eigen communicatie. Hieronder lees je hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en inzetten in functie van onze werking.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Wonderling verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Wanneer verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien je hier de toestemming voor geeft
  • Indien de verwerking nodig is om een door jou gevraagde dienst te leveren (vb. jouw adres om een uitnodiging te versturen)
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken.

Hoe behandelen wij jouw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van boekingsadministratie, info en uitnodiging.
  • We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden.

Bewaren wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Je kan op elk moment jouw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Wonderling opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Ook heb je het recht om je gegevens op elk moment te laten schrappen. Neem daarvoor contact op tilde@wonderling.be.  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. (contact@apd-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00)