Diep Respect

Zo ongeveer een jaar geleden (voorjaar 2021) – na een eenzame Corona winter, terwijl vertellingen vooral online plaatsvonden – besloot ik om mijn horizon te verbreden. Ik had in 2016 al de eer gehad om samen met twee gouden meiden, Nora en Dore, naar hun groeifeest toe te leven en te begeleiden. En in 2019 kreeg ik van de onnavolgbare Janneke het vertrouwen om samen met haar haar groeifeest vorm te geven. Ik vond het beide keren héérlijk om te mogen doen en ik was zo dankbaar voor het vertrouwen! Eén van de dingen waardoor ik van Wonderling hou, is het uitdrukken van emoties via taal. Een belangrijke pijler bij rituelen. Ik bedacht dus dat ik een opleiding ritueelbegeleider zou kunnen volgen. Tijdens mijn zoektocht naar een goede opleiding, kwam ik in contact met de mensen van Diep Respect. ‘Diep Respect’ is een samenwerking tussen enkele voorgangers bij een afscheidsplechtigheid.

Sterven maakt deel uit van het leven. Ik heb zeer jong afscheid moeten nemen van mijn eigen vader. Het leven leerde mij al snel dat rouwen de schaduwzijde van liefhebben is. Toen de mensen van ‘Diep Respect’ mij de kans gaven om door hen begeleid te worden tot voorganger, voelde en voel ik dat aan als een zeer grote verantwoordelijkheid. Ik weet hoe belangrijk dat moment van afscheid nemen is. Sinds november 2021 mag ik zelf een afscheidsplechtigheid voorgaan.

Ik begin met luisteren. Oprecht luisteren. Meer is er niet nodig op dat moment. Nabij zijn en luisteren. Samen bespreken we hoe de afscheidsplechtigheid er zal uitzien. Op de dag van de plechtigheid mag ik dan het afscheid voorgaan. Soms houdt dat in dat je spreekt in naam van de naasten, soms is dat een steun zijn voor de naasten die zelf willen spreken.

Het is zo betekenisvol om even mee te stappen met mensen op het begin van hun pad van de rouw. Ik voel dan ook een zeer grote dankbaarheid voor dat vertrouwen.

Terug naar blog